A kosarad jelenleg üres!

Janikovszky Éva írónő tiszteletére, irodalmi munkásságának gondozására, szellemi hagyatékának ápolására 2004 áprilisában jött létre a Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány, amely a szellemi örökség megőrzésén és továbbvitelén túl feladatának tekinti a felnövekvő nemzedék irodalmi műveltségének formálását, az olvasás-írás népszerűsítését.

Az Alapítvány az általános célok elérése érdekében részt kíván venni az irodalomoktatás, nevelés, ismeretterjesztés különböző folyamataiban, kulturális programokban, tudományos és szakmai tevékenységekben.
Irodalmi pályázatok szervezésével és meghirdetésével segíteni és ösztönözni kívánja elsősorban a fiatalok körében az olvasást és a gondolatok írásműben való megfogalmazását és kifejezését. 


A Janikovszky Éva-díj létrehozásával és annak kétévente történő adományozásával olyan művészeti alkotást kíván jutalmazni, amely a felnőtt és a felnövekvő nemzedék együttélésének helyzeteit, történéseit ábrázolja életszerűen, hitelesen és humánusan. A kisplasztika Széri-Varga Géza szobrászművész alkotása.
Janikovszky Éva-díjasok: Marék Veronika (író, grafikus) 2007, Alföldi Róbert (rendező, színész) 2007, Lackfi János (költő, műfordító) 2010, Rigó Béla (író, költő)  2010, Varga Márta , az erzsébetvárosi Janikovszky Éva Általánis Iskola és Gimnázium igazgatója,  2011, Nógrádi Gábor (író, költő, forgatókönyvíró) 2013.

Az írónő emlékének és hagyatékának méltó megőrzéseképpen az Alapítvány emléktáblát helyezett el az írónő budapesti lakóházán, elindította a Janikovszky Éva honlapot. Tervezi Janikovszky-emlékszoba létrehozását.

Az Alapítvány együttműködni és társulni kíván kulturális és oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, könyvtárakkal abból a célból, hogy minél hatékonyabban és eredményesebben tudjon működni.

Janikovszky Éva nevét viselő intézmények
Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium /1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. 
Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola /1105 Budapest, Bánya u. 32.
Janikovszky Éva Óvoda /6800 Hódmezővásárhely, Magvető u. 2.
Janikovszky Éva ÁMK /7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
Janikovszky Éva Kollégium /6720 Szeged, Korányi fasor 2.

A Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány mindent megtesz annak érdekében, hogy működése eredményes legyen.Az Alapítvány létrehozói hiszik és remélik, hogy céljaik megvalósításához segítő partnereket, aktív közreműködőket és támogatókat, valamint szponzoráló cégeket találnak.

***

Született olvasó / olvasó született

Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány mozgalmat indít az olvasás hatékony elsajátításáért

 

 

Indítékok

Nem csupán nemzetközi vizsgálatok ébresztenek rá bennünket arra, hogy valami nem jól működik az olvasás és szövegértés területén. A PISA teszteken elért gyenge eredmények nélkül is tudjuk, hogy a magyar iskolások negyede nem tanul meg írni-olvasni, ők 16-18 évesen – vagy még korábban – funkcionális analfabétaként hagyják el az iskolapadot

Okok

Az olvasás a sikeres élet kulcsa, így az iskolában elért jó eredményeké is. Vannak olyan gyerekek, akik azért rossz tanulók, mert vagy nem tudják elolvasni, vagy nem értik meg a tananyag szövegét, a kérdéseket, a feladatokat. Az olvasás azonban nem csak az iskolai feladatvégzés szempontjából fontos: segítségével fejlődik a memória, a képzelőerő, a gondolkodás, bővül a tapasztalatok köre, árnyaltabbá válik az érzelemvilág. Mindezek olyan dolgok, amelyek az iskolán túl az élet számos más területén is rendkívüli jelentőséggel bírnak.

Célok

Egy olvasó és olvasni szerető gyermek esélyt kap arra, hogy árnyaltabban lássa a világot, hogy jobban értse saját magát és a környezetét, hogy képes legyen mások érzéseit, gondolatait megérteni.

Egy jól olvasó és olvasni szerető gyermek hatékonyabban gondolkodik, eredményesebben kommunikál, jobbak az információ-feldolgozáshoz kapcsolódó képességei. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy önbizalommal, magabiztosan mozogjon egyre bonyolultabbá váló világunkban.

A mozgalom egy világszerte elterjedt és eredményesen működő program magyarországi meghonosítását tűzi ki célul, mely az olvasás, az olvasnivalók, a könyv szeretetétére ösztönöz. Teszi ezt úgy, hogy a lehető legtöbb információt, eszközt, ötletet adja a szülők, nagyszülők kezébe annak érdekében, hogy már a születés pillanatától képesek legyenek erre motiválni, felkészíteni a gyerekeket.

Első lépések

Sok szülő nem tudja, hogyan válik jól olvasóvá a gyermeke. Általában úgy gondolják, hogy az olvasástanulás kisiskolás-korban kezdődik, és nem veszik figyelembe azokat az ismereteiket, amelyek mind azt bizonyítják, hogy a szövegértés számos komplex értelmi és érzelmi képességet igényel, amelyek mind-mind sok és sokféle tapasztalaton alapulnak.

Sokak számára meglepő lehet, hogy az út az olvasás szeretete felé csecsemőkorban kezdődik. Az elmúlt húsz évben nagyon sokat tudtunk meg arról, hogyan fejlődnek és hogyan tanulnak a gyerekek. A kutatási eredmények erős kapcsolatot mutatnak a kora gyerekkori tanulási tapasztalatok és élmények, valamint az iskolai tanulási képességek között.

A Janikovszky Éva Alapítvány ezeket az új ismereteket szeretné a mozgalom segítségével meghonosítani és népszerűsíteni. Ennek érdekében széleskörű együttműködést tervez minden érintett szervezettel, csoporttal, személlyel a gyermekkönyvkiadók és -könyvtárak széles körétől kezdve a művelődési házakon és oktatási intézményeken át a témát kutató szakemberekig és szülőkig.

Az első lépéseket az informatika eszközeinek segítségével tesszük meg: facebook oldal és honlap indításával, melyeken keresztül megkezdjük a kutatási eredmények népszerű ismertetését. Az új tudás mellé hasznos és gyakorlatias módszertani tanácsokat, ötleteket adunk a szülőknek, nagyszülőknek, és persze olvasnivalókat ajánlunk. Bemutatunk ismert személyiségeket, akik hasznosítják a program eredményeit, elmondják véleményüket, ötleteiket.

Szórakoztatva tanító, ötletesen hasznos partnerei kívánunk lenni mindenkinek, aki velünk együtt vallja, hogy minden gyerek olvasónak született.

Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány – www.janikovszkyeva.hu

* * *

Janikovszky Éva honlapja: www.janikovszkyeva.hu


Amennyiben egyetért a fent megfogalmazott célokkal és segíteni kívánja a Közhasznú Alapítvány működését, felajánlását az alábbi bankszámlára átutalni szíveskedjék:

Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány
Számlaszám: K&H 10400023-50526753-66841004


Kérjük támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Janikovszky Éva Irodalmi Alapítványt! 
A Közhasznú Alapítvány adószáma: 18114933-1-43

Segítő támogatását köszönjük.